Osada Doliny Kacanki

Wioska Tematyczna

ATRAKCJE

000 035Wieś Wiązownica Kolonia leży na Wyżynie Sandomierskiej w województwie świętokrzyskim.  Pierwsze wzmianki o
naszej  miejscowości  datujemy  na  1255  rok.  Miejscowość  jest  rozległa  i  obejmuje  blisko  1200  ha,  w  tym  kilka
przysiółków o ciekawych, gwarowych nazwach (Wronio Góra, Zomłynie, Graniecznik, Browary, Kopanina).  
  Wiązownica Kolonia była wsią królewską, dzięki czemu prężnie się rozwijała (folwark, browar, wapiennik) i
zachowały się liczne dokumenty z tego okresu. Od wielu wieków była tutaj parafia, zachowały się trzy cmentarze,
mamy kościół i plebanię z pierwszej połowy XIX wieku.  
  W 1909 roku wybudowano drewniana szkołę, która została rozbudowana w 1938 i w tej formie zachowała
się do dzisiaj. Tysiące osób uczyło się w niej i rozpoczynało swoją edukację.  
  We  wsi  znajduje  się  eklektyczny  pałac  z  pierwszej  połowy  XIX  wieku,  który  obecnie  jest  remontowany  i
niebawem  zostanie  udostępniony  do  użytkowania.  Przy  pałacu  znajduje  się  600  letni  dąb  i  zespół  parkowy  z
malowniczymi wąwozami.
  Poza  bogatą  historią  mamy  także  piękną  przyrodę  z  doliną  rzeki  Kacanki  na  czele,  która  to  dolina  jest
włączona do sieci Natura 2000 (Ostoja Żyznów). Liczne pagórki, czysta rzeka, lasy, rozległe łąki i torfowiska powodują
wyjątkowość tego miejsca.
We wsi znajdowała się kopalnia torfu, która obecnie zalana jest wodą i tworzy malownicze jeziorko.  
Wieś ma bardzo bogatą kulturę i historię oraz wyjątkowe walory przyrodnicze.

Next Post

© 2021 Osada Doliny Kacanki

Theme by Anders Norén